Podmínky používání webových stránek

1. Podmínky

Vstupem na tuto webovou stránku, přístupnou z ersworkout.cz , souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek a souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za dohodu s příslušnými místními zákony. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázán přístup na tento web. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny autorským právem a zákony o ochranných známkách.

2. Použijte licenci

Je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů na webových stránkách ersworkout.cz pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:

upravovat nebo kopírovat materiály;

používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo pro jakékoli veřejné vystavování;

pokusit se zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách ersworkout.cz ;

odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo

přenos materiálů jiné osobě nebo „zrcadlení“ materiálů na jakémkoli jiném serveru.

To umožní serveru ersworkout.cz ukončit činnost při porušení některého z těchto omezení. Po ukončení bude ukončeno i vaše právo na prohlížení a měli byste zničit veškeré stažené materiály, které máte, ať už v tištěném nebo elektronickém formátu.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny materiály na webu ersworkout.cz jsou poskytovány „tak, jak jsou“. ersworkout.cz neposkytuje žádné záruky, ať už jsou vyjádřené nebo implicitní, proto neguje všechny ostatní záruky. Kromě toho společnost ersworkout.cz nevydává žádná prohlášení ohledně přesnosti nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách ani jinak souvisejících s takovými materiály nebo jakýmikoli stránkami spojenými s touto webovou stránkou .

4. Omezení

ersworkout.cz nebo její dodavatelé nebudou hnát k zodpovědnosti za případné škody, které vzniknou při použití nebo nemožnosti použití materiálů na ersworkout.cz ‚s webové stránky, i když ersworkout.cz bylo oznámeno nebo zástupce authorize této webové stránky, o možnosti takového poškození ústně nebo písemně. Některá jurisdikce neumožňuje omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné škody, tato omezení se vás nemusí týkat.

5. Revize a omyly

Materiály objevující se na webových stránkách ersworkout.cz mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. ersworkout.cz nebude slibovat, že některý z materiálů na tomto webu je přesný, úplný nebo aktuální. ersworkout.cz může kdykoli bez upozornění změnit materiály obsažené na svých webových stránkách. ersworkout.cz se nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

ersworkout.cz nekontroloval všechny weby spojené s jeho webem a není odpovědný za obsah takových odkazů . Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená schválení webu ersworkout.cz . Používání jakékoli propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek používání stránek

ersworkout.cz může tyto Podmínky používání svých webových stránek kdykoli revidovat bez předchozího upozornění. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok související s webem ersworkout.cz se řídí zákony dané země bez ohledu na její kolizní ustanovení.